مزایای ویژه مشاوره تلفنی در مدرسه زندگی

مزایای ویژه مشاوره تلفنی در مدرسه زندگی

اپلیکیشن مدرسه زندگی نرم افزاری کاربردی و چند منظوره می باشد ضمن آموزش رایگان مهارتهای زندگی و اجتماعی و همچنین با پرداختن به عوامل خطر و آسیب های اجتماعی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند

در بخش پاسخگویی به سوالات حقوقی و روانشناسی ، کاربر سوال خود را بیان نموده و پاسخ کوتاه کاربردی و مفید خود را در پنل اختصاصی خود دریافت می نماید

و در صورت تمایل کاربر به استفاده از مشاوره تلفنی ، ضمن ثبت موضوع مورد مشاوره خود و تعیین زمان مناسب جهت دریافت مشاوره،متخصصین مدرسه زندگی با کاربر تماس گرفته و طی یک جلسه مشاوره کامل راهکار های کاربردی جهت حل مشکل را ارائه خواهند داد.

خیلی مهم : قابل توجه متقاضیان استفاده از مشاوره تلفنی

افرادی که با شماره های مشاوران تلفنی تماس می گیرند و مشاوره دریافت می کنند متاسفانه با مبالغ سرسام آوری در قبض تلفن خود مواجه می شوند که سبب نارضایتی افراد جهت استفاده از مشاوره تلفنی گردیده است.

اپلیکیشن مدرسه زندگی به عنوان پل ارتباطی بین مشاور و مراجع با کمترین هزینه مشاوره کاربردی را به مراجع ارائه می نماید

لینک نصب اپلیکیشن مدرسه زندگی

, , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
اپلیکیشن مدرسه زندگی
نوشتهٔ بعدی
مشاوره تلفنی تحصیلی