با نصب اپلییکیشن مدرسه زندگی شغل مناسب خود را انتخاب نمائید

استعداد یابی

تیپ شخصیت شما

انتخاب شغل مناسب

ویژگی‌های شغل مورد علاقه شما

شرایط درآمدی مشاغل مختلف

لینک نصب اپلیکیشن مدرسه زندگی