نیازسنجی آموزش اجتماعی جامعه

از شما کاربر گرامی دعوت می شود  فرم نیاز سنجی آموزشی که با هدف شناخت بیشتر نیازهای آموزشی جامعه طراحی شده است را تکمیل نمائید. به امید آنکه با تهیه و  ارائه بسته های آموزشی مفید و کاربردی متناسب با نیاز جامعه بتوان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء دانش جامعه گام های موثری برداشت.
    فهرست