از شما کاربر گرامی دعوت می شود  فرم نیاز سنجی آموزشی که با هدف شناخت بیشتر نیازهای آموزشی جامعه طراحی شده است را تکمیل نمائید. به امید آنکه با تهیه و  ارائه بسته های آموزشی مفید و کاربردی متناسب با نیاز جامعه بتوان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء دانش جامعه گام های موثری برداشت.
    فهرست