آموزش مهارتهای توسعه فردی

مهارت‌های توسعه فردی، مجموعه‌ای از توانایی‌هاست که زمینه سازگاری و رفتار مفید را برای فرد فراهم می‌کنند. این توانایی‌ها فرد را قادر می‌سازد تا مسئولیت و نقش‌های اجتماعی‌اش را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست‌ها، انتظارات و مشکلات رو به رو شود.

مزایای توسعه فردی

  • نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران و جامعه
  •  برقراری رابطه لذت‌بخش با امکانات، فناوری و محیط زندگی
  •  دفع فشارهای روانی از طرف محیط
  •  سازگاری با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی
  • تقویت مدیریت خانواده و تربیت فرزندان