مهارت های زندگی به روش4H :

در رويكرد H4، مهارت های نرم به 4 گروه اصلی و هشت زیر مجموعه تقسيم بندی می شوند:

1- مهارتهای سر که در دو دسته مهارت مديريت و تفكر طبقه بندی می شود.

2- مهارتهای دل شامل دو مهارت برقراری ارتباط و توجه است.

3- مهارتهای دست شامل دو مهارت بخشش و كاركردن است.

4- مهارتهای سلامتی شامل دو مهارت زندگی كردن و زیستن است.

ما در نقش های اجتماعی و خانوادگی به عنوان والد و مسئولین آموزشی و مشاغل ارتباطی مانند بازاریاب فروشنده، کارمند و … باید بدانیم که هر فرد نقاط قوت و نفوذ واقعی برای بهبود جهان اطراف خود را داراست. در 4h شما به این موضوع دست می یابید که چگونه استعداد و مهارت های چهارگانه خود را کشف کنید تا بتوانید با تکیه بر آنها برای انتخاب هدف های فردی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی مسیرهای مطمئن تری را برگزینید.

H4  با یک رویکرد منحصر به فرد با برنامه های بهینه سازی افراد در خانواده، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، به افراد فرصت یادگیری را با انجام و ساخت مهارت های زندگی می دهد و به آنها کمک می کند تا مهارت های خود را برای زندگی به ارمغان بیاورند. این یک تجربه مبتنی بر تحقیق است که شامل یک مربی و فرصت رهبری معنی دار است.

H4  اختصاص داده شده به یادگیری و درک اینکه چگونه برنامه های آن به افراد کمک می کند تا شهروندانی مسئول، دارای زندگی سالم، سازنده و کشف نوآوری های مبتنی بر دانش محور شوند. همچنین نیروهای پیشگیرانه در جامعه خود را کشف کنند تا کمتر مورد تهاجم چالش های زندگی اجتماعی و شغلی شوند و یا حداقل بتوانند در این مواقع تصمیمات و عکس العمل های مناسب داشته باشند.

ما باید به این باور برسیم که ما شجاعتر از چیزی هستیم که باور داریم، قویتر از چیزی که به نظر می رسیم هستیم و باهوش تر از چیزهایی که فکر می کنیم. (https://4-h.ir)

پلتفرم مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی در سامانه مرکز تماس راهنما ارتباط بین مشاوران کارآزموده و کاربران را برقرار نموده است.

تماس رایگان بدون کد از سراسر کشور 90009106

فهرست