آیا میدانید

پدر و مادر تصمیم به فرزنددار شدن می گیرند، بدون اینکه آموزش های فرزند پروری را دیده باشند. تربیت یک انسان تربیت یک نسل است و این تربیت اگر از کودکي در فضاي متعادل و با کمک انسان‌هاي رشد‌ يافته و آموزش دیده انجام شود، آسیب های اجتماعی کاهش خواهند یافت.

ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات و اساسی ترین برنامه زندگی هر فردی است ولی افراد مهارت‌های لازم در این زمینه را کسب نمی کنند و زندگی مشترک را آغاز می کنند بدون اینکه شناخت درستی از خود و همسرشان داشته باشند.

بحران هویت در دوران بلوغ و ناسازگاری نوجوان در خانواده زمینه سازایجاد اضطراب و افسردگي و پرخاشگري و… در نهایت منجر به آسیب های اجتماعی می شود وفقط با توانمندسازی و آموزش خانواده می توان از این بحران گذشت و نوجوان که آینده جامعه را می سازد به ساحل امن زندگی رساند.

یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی هوش هیجانی یا همان EQ است و خوشبختانه این توانایی قابل یادگیری و ارتقا می باشد با افزایش هوش هیجانی می توان در شناخت و کنترل احساسات شخصی خود و دیگران و همچنین استفاده از این توانایی برای تصمیم گیری بهتر، تفکر خلاقانه ، انگیزه بخشیدن به خود و دیگران، لذت بردن از زندگی و در نهایت روابطی بهتر و زندگی شادتر داشته باشید.

ارتقاء سطح دانش حقوقی جامعه باعث کم شدن انحرافات حقوقی و پرونده های قضایی و منجر به کاهش آسیب های اجتماعی می شود. آسیب اجتماعی پیش نیاز جرم در جامعه می باشد ، برای اینکه جرمی در جامعه رخ ندهد بایستی ابتدا آسیب های اجتماعی را بشناسیم و از تبدیل آن ها به جرم جلوگیری کنیم .

درجامعه ما پتانسیل علمی عظیمی از تخصص های مختلف وجود دارد و فقط هم افزایی لازم است تا به طوفانی سهمگین تبدیل شود و بنیان آسیب های اجتماعی را از ریشه برکند تا از این پس رنج همنوعانمان را نبینیم.
به امید ساختن جامعه ای سالم و شاد

فهرست