برند دسترنج

برند دسترنج نماد محصولات ارگانیک تولید شده توسط زنان توانمند سرپرست خانواده است. سامانه رشد و نوآوری اجتماعی در بستر پلتفرم مدرسه زندگی اقدام به اجرای پکیج توانمندسازی در مناطق کم برخوردار نموده و با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی دوره های آموزشی و منتوری ایجاد کسب و کارهای پایدار خانواده محور را برگزار می نماید و حاصل آن تولید محصولات ارگانیک می باشد که تحت عنوان برند دسترنج در فروشگاههای آنلاین موجود می باشند.

در پس هر کدام از محصولات برند دسترنج داستانی زیباست که بیانگر همت زنانی است که تاب فقر و محرومیت خانواده و فرزندانشان را نداشتند با تلاش خود به توسعه و توانمندی رسیدند و محصولات ارگانیکی تولید نموده اند با چاشنی عشق به زندگی، این محصولات را در طبق اخلاص نهاده و به شما تقدیم می کنند.

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با هدف حمایت از زنان توانمند سرپرست خانواده همه ما مایحتاج روزانه خانواده مان را از برند دسترنج تهیه می کنیم.

فهرست