راهنمایی تحصیلی

 

راهنمایی و پشتیبانی تحصیلی:

بطور کلی اهداف راهنمایی و پشتیبانی تحصیلی، توسط کارشناسان پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در سامانه مرکز تماس راهنما عبارت است از: هدایت تحصیلی، آموزش مهارت های مطالعه و یادگیری، حل مشکل افت تحصیلی، استرس و اضطراب امتحانات، رفع رفتارهای نابهنجار، ارائه راهکار برای حل مشکلات روحی و روانی و در نهایت هموار نمودن مسیر دانش آموزان برای موفقیت در تحصیلات می باشد.

پشتیان تحصیلی با شناسایی دقیق استعدادها و توانایی، دانش آموزان را به سوی رشته تحصیلی مناسب راهنمایی می کند. کارشناسان پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با پشتیبانی و ارتباط مستمر با دانش‎آموزان،آنان را جهت رفع مشکلات تحصیلی، خانوادگی، روانی و تأمین ثبات عاطفی یاری می دهند.

پشتیبان تحصیلی به جهت نقش مهمی که در موفقیت یا شکست دانش آموزان و دانشجویان در مسیر تحصیلی و شغلی خود ایفا می کند از اهمیت بسیار بالایی  نزد  خانواده ها برخوردار است.

پشتیبان تحصیلی با برنامه ریزی و همراهی نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی و شغلی دانش آموزان ایفا می کند و سرعت دانش آموز را در رسیدن به اهداف تحصیلی تنظیم می کند.پشتیبان و کُوچ تحصیلی در سامانه مرکز تماس راهنما با قرار گرفتن در جریان امور تحصیلی  دانش آموزان ، خانواده را از ویژگی ها و استعدادهای کمتر دیده شده‌ی فرزندشان آگاه می‌سازد و مهارت های لازم برای موفقیت را به آنها می آموزد. کارشناس تحصیلی پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی، همزمان با پشتیبانی تحصیلی دانش آموز به حل مسائل و مشکلاتی که می تواند باعث بروز افت تحصیلی دانش آموز شود، کمک بسزایی می کند.

فهرست