راهنمایی شغلی

راهنمایی شغلی:

شغل و حرفه فرد از آنجایی که بخش عمده‌ای از زندگی او را به خود اختصاص می‌دهد و به عبارتی انسان ساعات زیادی از وقت خود را در محل کار خویش و درگیر حرفه خویش می‌گذراند، اهمیت بسزایی دارد. چنین شرایطی اگر چنانچه با شرایط و تواناییها و علایق فرد همخوانی نداشته باشد، به عدم رضایت شغلی خواهد انجامید. تحقیقات نشان می‌دهد عدم رضایت شغلی یکی از مهمترین مشکلات استرس‌زا در زندگی فرد است که می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد.

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در سامانه جذب با ما این امکان را فراهم نموده که هر فرد باتوجه به شناسنامه تحلیل روانشناختی در مناسبترین شغل مرتبط با نوع شخصیت و استعدادش قرار بگیرد.

بهترین زمان استفاده از راهنمایی شغلی:

با توجه به گسترش یافتن مشاوره شغلی و احساس نیاز شدید به آن به صورت برنامه ریزی های کلی تلاش می‌شود از همان دوران تحصیل گامهای اولیه راهنمایی شغلی برداشته شود. سال اول دبیرستان معمولا زمان رسمی برای شروع آشنا سازی دانش آموزان با مشاغل و حرفه‌های مختلف است که به صورت فعالیتهای کلاسی ، تهیه بروشورهای شغلی ، بازدید از مشاغل مختلف و برگزاری اردوها انجام می‌گیرد و تلاش می‌شود با ارائه اطلاعات کافی به دانش آموزان در مورد مشاغل مختلف و همچنین در نظر گرفتن توان و استعدادهای خود به انتخاب رشته تحصیلی بپردازند.

مشاوران و پشتیبانان تحصیلی در سامانه مرکز تماس راهنما در کنار دانش آموزان هستند تا باتوجه به استعداد و توانمندی راهنمایی و هدایتگر تحصیلی آنان باشند.

برای کمک بیشتر به دانش آموزان معمولا از مصاحبه‌ها و مشاوره‌ها و همچنین اجرای آزمونهای مختلف استفاده می‌شود.پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی پل ارتباطی کاربران با کارشناسان شغلی می باشد. مشاوران با در نظر گرفتن فعالیت تحصیلی دانش آموز در طول سال و نمرات او در آزمون رغبت سنج و علایق و دیگر تواناییهای او ، اولین گام را برای انتخاب شغل خود در آینده که با انتخاب رشته تحصیلی وی ارتباط نزدیکی دارد بر می‌دارد. البته این مرحله ، مرحله آغاز رسمی ارائه راهنمایی شغلی فرد است. معمولا قبل از این مرحله فرد اطلاعاتی از جامعه و پیرامون خود ، خانواده و سایر نهادها در باب مشاغل مختلف کسب کرده است.

از سوی دیگر مراکز و مؤسسات نیز برای انتخاب کارمندان و شاغلین خود با در نظر گرفتن اهداف و آرمانهایی که دارند و ویژگیهایی که مورد نیاز مشاغل آنهاست در مصاحبه‌های استخدامی خود با بررسی تواناییها و استعدادهای فرد به گزینش افرادی می‌پردازد که خصایص آنها بیشتر از بقیه به اهداف آنها نزدیکتر باشد و همخوانی بیشتری با مشاغل مورد نظر داشته باشد. به عنوان مثال با اینکه سلامت روانی در تمامی مشاغل مد نظر می‌باشد، اما دارا بودن یکسری ویژگیهای روانی در مشاغلی چون خلبانی ضرورت کامل دارد.

دلایل اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره شغلی:

– زندگی شغلی بسیاری از جنبه های زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. زندگی شغلی یکی از تعیین کننده های اساسی سرگذشت زندگی هر فرد است.

– ارتباط بین زندگی شغلی و سلامت روان، رضایت شغلی و رضایت از زندگی

– وجود تفاوتهای فردی از نظر جسمانی، نیازها، هدف ها، جهان بینی، ویژگی های شخصیتی، جنسیت، سن، استعداد، قابلیت ها، توانایی ها، رغبت ها، تجربیات و در نتیجه بی همتایی هر شخص

– داشتن اراده و اختیار و حق انتخاب و تصمیم گیری هر شخص در تعیین سرنوشت خود از جمله انتخاب و تصمیم گیری شغلی که یکی از تعیین کننده های اصلی زندگی هر فرد است.

– تنوع و تعدد مشاغل و تغییرات و تحولات علمی و فناوری، زندگی اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه تغییر و تحولات دنیای کار و تغییر و تحولات شغلی

–  داشتن تحصیلات، آموزش کارآموزی شغلی و آماده شدن برای انجام وظایف و فعالیت های شغلی از طریق یک نوع طرح ریزی علمی و منطقی

– وجود مسائل و مشکلات شغلی و برطرف کردن آنها

– بهره برداری بهینه از امکانات فردی و جامعه و در نتیجه توسعه رفاه فردی و اجتماعی

فهرست