سامانه تخصصی جذب و استخدام

سامانه جذب باما، دستیار سازمانها در جذب و استخدام افراد شایسته می باشد فرایند جذب و استخدام را بصورت تخصصی اجرا نموده و موفق به دریافت تائیدیه خلاق و دانش بنیان نوع 3 در حوزه علوم انسانی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گردید.

فرآیند تخصصی جذب و استخدام :

فرایند تخصصی جذب و استخدام در سامانه جذب با ما ، برای دو گروه کارفرمایان و کارجویان به شیوه زیر اجرا می گردد.

  • ثبت درخواست نیروی شایسته توسط کارفرما
  • مطالعه سازمان توسط تیم تخصصی سامانه جذب باما و آشنایی با نظام ارزشی و آئین نامه های سازمان
  • مصاحبه با مدیران ارشد و میانی سازمان با هدف شناخت سبک مدیریت و نوع نگرش آنان
  • بررسی بانک کارجویان (ثبت رزومه توسط کارجو) ، غربال رزومه ها و دعوت به مصاحبه
  • مصاحبه توسط کمیته جذب متشکل از روانشناسان و متخصصان حوزه منابع انسانی
  • اجرا و تفسیر آزمونهای روانشناختی ویژه استخدام
  • مشاوره و توسعه نقاط قابل بهبود
  • معرفی کارجو به سازمان همراه با ارائه شناسنامه تحلیل روانشناختی که شامل: اطلاعات کامل فردی ، تحصیلی ، سوابق کاری ، پزشکی ، روحی و شخصیتی می باشد  با هدف استفاده بهتر از پتانسیل افراد متناسب با توانایی ، روحیات ، تیپ شخصیتی و جایگاه شغلی و همچنین در راستای برنامه ریزی جهت نگهداشت ، ایجاد سیستم انگیزشی مناسب و توسعه نیروی انسانی و جانشین پروری اطلاعات کامل و مفیدی در اختیار کارفرما قرار داده می شود.

امروز در دنیای کسب و کار رقابت برسر جذب و نگهداشت استعدادهاست، سرمایه انسانی مجموعه دانش و مهارت های افراد است که سازمان برای پیش برد اهداف خود از آن استفاده می کند.پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی، در سامانه جذب با ما دستیار سازمانها در جذب و استخدام افراد شایسته می باشد.

فهرست