سامانه جذب با ما

سرمایه انسانی

در گذشته یکی از دغدغه های افراد یافتن شغل مناسب بود. اما اکنون یکی از چالش های سازمانها یافتن افراد شایسته می باشد. سرمایه انسانی رکن اصلی و عامل موفقیت در دنیای کسب و کار مدرن می باشد.

سرمایه به نوعی از دارایی گفته می شود که به سازمان امکان می دهد پول بیشتری کسب نماید و سرمایه انسانی مجموعه دانش و مهارت های افراد است که سازمان برای پیش برد اهداف خود از آن استفاده می کند.

امروز در دنیای کسب و کار رقابت برسر جذب و نگهداشت استعدادهاست، پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی، در سامانه جذب با ما یاور سازمانها در جذب و استخدام افراد شایسته می باشد.

سامانه جذب با ما

سامانه جذب با ما، در بستر پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با توجه به نیاز اعلام شده شرکتها وسازمانها ضمن مطالعه و شناخت ارزشها و آشنایی با استانداردهای جذب و استخدام ویژه سازمان مربوطه، افراد شایسته که دانش و مهارتهای شغل مورد نظر را کسب نموده و دارای شناسنامه تحلیل روانشناختی که تائید کننده سلامت روان و تناسب شغل با تیپ شخصیتی و روحیات فرد می باشد را به سازمان متقاضی معرفی می نماید.

 

سامانه جذب با ما

کارفرمایان

کارفرمایان محترم سرمایه انسانی مورد نیاز خود را اینجا به ما اعلام نمائید.

سامانه جذب با ما

کارجویان

کارجویان عزیز رزومه کاری، استعدادها و شایستگی های خود را اینجا برای ما ارسال نمائید.

فهرست