با نصب اپلیکیشن مدرسه زندگی مشاوره آنلاین و تلفنی دریافت نمائید

اپلیکیشن مدرسه زندگی با گردآوری متخصصان کارآزموده و فراهم سازی زیر ساخت تلفنی برای مشاوره تلفنی و آنلاین سعی در سهولت و آرامش هر چه بیشتر شما دارد. شما می‌توانید در هر نقطه‌ای از کشور که هستید تنها با نصب مدرسه زندگی و مراجعه به بخش مشاوره حقوقی و روانشناسی ضمن پرسیدن سوال ، در خواست مشاوره تلفنی خود را ثبت نمائید مشاوران برجسته مدرسه زندگی در اسرع وقت با شما تماس می گیرند

تضمین کیفیت مشاوره تلفنی و آنلاین توسط مدرسه زندگی تضمین می گردد.

مشاوره ها به صورت تکنیکی و کاربردی و با ارائه راهکارهای علمی با انجام یک جلسه مشاوره کامل شامل برقراری ارتباط ، همدلی ، گرفتن شرح حال، رسیدن به تشخیص و ارائه راهکار و جمع بندی ارائه می گردد.

لینک نصب اپلیکیشن مدرسه زندگی