مشاوره تلفنی تحصیلی

جهت بالابردن بازدهی تحصیلی و تصمیم گیری درست ، مشاوره تحصیلی تلفنی متقاضیان زیادی دارد. مشاوره تحصیلی تلفنی ویژگی هایی دارد که باعث شده در سال های گذشته حتی در نقاط محروم کشور بسیار بیشتر از مشاوه تحصیلی حضوری متقاضی داشته و موجب شده به اهمیت مشاوره تحصیلی تلفنی بیشتر پی ببریم اما متاسفانه هزینه های بالای تلفن که پس از استفاده از مشاوره تحصیلی در قبض تلفن مشترکین لحاظ می شود باعث اعتراض و نارضایتی افراد گردیده که طعم شیرین مشاوره را به کام آنان تلخ می کند.
راهکار چیست ؟
پلتفرم مدرسه زندگی به عنوان پل ارتباطی بین شما و مشاوران کارآزموده در سامانه مرکز تماس راهنما می باشد.

تماس رایگان بدون کد از سراسر کشور 90009106

فهرست