مدرسه زندگی

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمند سازی اجتماعی در سال 1396 شروع به فعالیت نموده است. یکی از رسالت های ما کمک به والدین و مشاوره و آموزش نحوه رفتار صحیح با فرزندان است. تربیت فرزند مهمترین وظیفه والدین است و این مهم بدون داشتن دانش و علم روز و آموزشهای کاربردی میسر نخواهد شد. پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی  در سامانه مرکز تماس راهنما با برقرار نمودن ارتباط بین والدین و مشاوران و کارشناسان تربیتی بستری را فراهم نموده که والدین با همکاری کارشناسان تربیتی و مشاوران کارآزموده در هر مرحله از رشد فرزند خود از کودکی تا بزرگسالی با استفاده از روش ها و راهکارهای علمی مبتنی بر سلامت روان و بدور از هرگونه آسیبی به تربیت فرزند خود بپردازند. تربیت ناصحیح و ضعف در ارتباطات خانوادگی زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی است ریشه همه آسیب ها در خانواده است و اولین قدم اصلاح جامعه ، آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی و همچنین آموزش فرزندپروری به خانواده است با هدف دستیابی هرچه بهتر به این نتیجه، کارشناسان تربیتی کارآزموده در پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی ،سامانه مرکز تماس راهنما حضور دارند و با حل مسائل و تعارضات خانوادگی، والدین را در تربیت اصولی فرزندان دلبندشان یاری می نمایند.

فهرست