مشاوره

اگر مشکلی در زندگی دارید و صحبت کردن با مشاور با تجربه و متخصص، می تواند آن را بهبود ببخشد، بهتر است از یــــک مشاور کمـک بگیرید. توجه داشته باشید که روند مشاوره به نیاز شما بستگی دارد. به عنوان مثال، برای مشاوره قبل از ازدواج باید به دنبال مشاور ازدواج باشید. اگر می خواهید شغل جدید باشید یا تغییر شغل دهید باید به دنبال یک مشاور شغلی باشید. در هر زمینه ای که نیاز به مشاوره داشته باشید با استفاده از پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی ، سامانه مرکز تماس راهنما به سهولت ارتباط شما با مشاور مورد نظر برقرار می شود و با در نظر گرفتن همه شرایط بهترین مشاوره را به شما رائه می دهد.

مشاوره مزایای زیادی دارد برخی از مزایای بالقوه مشاوره عبارتند از:

  • قادر به ارتقاء عزت نفس مراجع است
  • به یادگیری مهارت های بین فردی افراد کمک می کند
  • نقص ها افراد را شناسایی و در راستای بهبود آنها تلاش می کند.
  • به افراد کمک می کند تا ارتباط و تعامل بهتری با دیگران داشته باشند.
  • به افراد در رسیدن به اهدافشان کمک می کند.

انواع مشاوره :

 از دیدگاه های مختلف مشاوره به انواع متفاوتی تقسیم می شود. چنانچه موضوع مشاوره مورد نظر قرار گیرد ،انواع مشاوره عبارتند از :

  • مشاوره تحصیلی
  • مشاوره شغلی
  • مشاوره سازشی یا شخصی
  • مشاوره خانواده و ازدواج
  • مشاوره اجتماعی و مشاوره های تخصصی نظیر مشاوره حقوقی و پزشکی

در انواع مشاوره های فوق، ملاک تقسیم، موضوع مشاوره است که می تواند تحصیلی، شغلی، روانی، خانوادگی، و مواردی دیگر باشد. در تقسیم بندی از نوعی دیگر، تعداد مطرح می شود؛ چنانچه هم مشاوره و هم مراجع یک نفر باشد، مشاوره فردی است و در صورتی که تعداد بیش از یک نفر باشد مشاوره گروهی است.

فهرست