مشاور و کارشناس تربیتی سامانه مرکز تماس راهنما:

دانش آموختگان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط که مجوزهای لازم و دانش فنی و تخصصی  را  کسب نموده اند.

حوزه های اصلی فعالیت:

سبک زندگی ایرانی – اسلامی
مهارتهای زندگی ( 35 مهارت ) ویژه نوجوانان
مشاوره و پشتیبانی تحصیلی
تکنیک های فرزندپروری و حل تعارضات خانوادگی

ضرورت ارتباط با مشاوران مرکز تماس راهنما:

تعليم و تربيت آدمی بالاترين نقش را در دستيابی او به كمال دارد، خانواده، سنگ بنای جامعه و مهم‌ترين نهادی كه پايه‌های تربیتی در آنجا شكل می گيرد و ارزشمندترين جايگاه را دارد،در خانواده تمام شخصیت و بنیاد فرد ساخته می شود.

رسالت ما کمک به والدین در امور تربیتی و آموزش نحوه رفتار درست با فرزندان است.

با ظهور فناوری‌های جدید وصنعتی شدن جامعه، زندگی انسان‌ها دستخوش تغییر و تحول شده است و با انبوهی از مسائل و مشکلات روبرو شده‌ که حل آن‌ها مستلزم کسب مهارت‌های فردی و اجتماعی است که در این میان نقش مهارت‌های زندگی به عنوان یک روش پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد. با توجه به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی ، اکنون پیش از هر زمانی نیاز به ایجاد تحول و نوآوری آموزشی و تربیتی در جامعه احساس می شود.

آموزش مهارت های زندگی به روش بومی شده و متناسب با فرهنگ ایرانی از جمله :

 • سبک زندگی ایرانی- اسلامی
 • خودآگاهی و همدلی
 • اندیشه درست
 • مدیریت احساسات و هیجانات
 • مدیریت استرس
 • مهارت ارتباطی و مهارت مدیریت رابطه
 • تصمیم گیری و حل مسئله
 • مهارت انعطاف پذیری
 • مهارت تاب آوری
 • مهارت نه گفتن
 • آموزشهای شهروندی
 • راهکارهای عملی حل تعارض
 • تکنیک های فرزندپروری

نهاد مسئول آموزش مهارتهای فوق خانواده و مدرسه می باشند، اگرچه این دو نهاد تمايل جدی به رشد و پرورش مهارتهای زندگی و استحكام بخشيدن به هويت و رشد دادن شخصيت كودكان نوجوانان وجوانان دارند امابه دلیل گستردگی موضوعات،لازم است که ازفناوریهای نوین کمک گرفته شود.

در این حوزه پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در سامانه مرکز تماس راهنما با استفاده از نوآوری های آموزشی و تربیتی ارتباط بین کاربران و کارشناسان تربیتی و مشاوران متخصص و آموزش دیده را برقرار نموده و با ارائه راهکارها و تکنیک های کاربردی و آموزشها لازم را به تک تک افراد متناسب با نیاز و نقشی که در خانواده دارند ارائه می نمایند.

فهرست