افراد جامعه  متناسب با تغییرات برق آسا و بدون حد و مرز تکنولوژی لازم است که سواد زندگی خود افزایش دهند، انسان با ورود به هر مرحله از زندگی و پذیرش نقش جدید نیازمند دریافت مهارتهای خاص آن نقش و كسب حدنصابی از رشد شناختی و رفتاری می باشد، آگاهی واکسن فقر است. کارشناسان علوم اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که تحکیم پایه های جامعه در شرایط کنونی تنها با کسب مهارتهای زندگی  و اجتماعی امکانپذیر است،به ویژه اینکه نسل جوان با ذهن پویای خود آماده یادگیری هستند و نوآوری را دوست دارند . تکنولوژی ارتباطات مثل اینترنت وشبکه های اجتماعی موبایلی می توانند تحول بنیادی در حوزه آموزش مهارتهای اجتماعی ایجاد کنند. داشتن مهارت این امکان را می دهد که انسانها هرنوع مسئله ومشکل رامدیریت کنند،کیفیت زندگی خود را بالا ببرند و در صورت شکست در زندگی عواقب آنرا کاهش دهند. این مهارتها در هیچ مدرسه و دانشگاهی به صورت تخصصی به جامعه آموزش داده نمی شوند. روند رو به رشد آسیب های اجتماعی که حاصل ضعف سواد زندگی است، ما را بر آن داشت تا مدرسه زندگی را با هدف ارتقاء دانش اجتماعی و رشد و کمال انسانی و ترویج قانونگرایی تاسیس نموده  و با استفاده از استراتژی هم افزایی عرصه ای فراهم آورده تا پتانسیل علمی فوق العاده ای که در جامعه وجود دارد را یکپارچه نموده و شبکه عظیمی از علم و آگاهی ایجاد نمائیم و آسیب های اجتماعی را به پایین ترین سطح برسانیم.با توجه به نفوذ اینترنت و استفاده از فناوری های نوین با ایجاد پل ارتباطی بین متخصصین و کاربران و ایجاد عدالت آموزشی، خدماتی که منجر به توانمندسازی اجتماعی می شود را به سطح جامعه برده و در دسترس عموم افراد قرار داده تا هرکسی با هر جایگاه و سطح درآمدی بتواند با کمترین هزینه رسانه ای متخصص در دست داشته باشد.

به امید ساختن جامعه ای سالم و شاد.