درباره ما

با ظهور فناوری‌های جدید وصنعتی شدن جوامع، زندگی انسان‌ها دستخوش تغییر و تحول شده است و با انبوهی از مسائل و مشکلات روبرو شده‌ ایم که حل آن‌ها مستلزم کسب مهارت‌های فردی و اجتماعی است و با توجه به اینکه خانواده هسته اصلی تربیت انسان و سنگ بنای شکل گیری شخصیت افراد می باشد وهمچنین با توجه به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در جامعه اکنون پیش از هر زمانی نیاز به ایجاد تحول و نوآوری آموزشی و تربیتی در خانواده احساس می شود.

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با استفاده از نوآوری های آموزشی و تربیتی ارتباط بین خانواده ها و کارشناسان تربیتی متخصص و مشاوران آموزش دیده را برقرار نموده است. بدون شک حضور یک کارشناس کارآزموده در حوزه تربیتی در کنار والدین و ارائه راهکار و تکنیک های لازم متناسب با نیاز آنها و و اصلاح نمودن روش های تربیتی با استفاده از اصول علمی و همچنین آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی به روش بومی شده 4H  به کودکان و نوجوان  بدون شک آسیب های اجتماعی به صورت چشمگیری کاهش می یابد.

 متناسب با تغییرات برق آسا و بدون حد و مرز تکنولوژی لازم است که سواد زندگی خود را افزایش داده و با ورود به هر مرحله از زندگی و پذیرش نقش جدید نیازمند دریافت مهارتهای خاص آن نقش و كسب حدنصابی از رشد شناختی و رفتاری می باشیم ، متخصصان این حوزه  به این نتیجه رسیده اند که تحکیم پایه های جامعه در شرایط کنونی تنها با کسب مهارتهای زندگی  و اجتماعی امکانپذیر است،به ویژه اینکه نسل جوان ما با ذهن پویای خود آماده یادگیری هستند و نوآوری را دوست دارند،تکنولوژی ارتباطات مثل اینترنت وشبکه های اجتماعی موبایلی می تواند تحول بنیادی در حوزه آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی ایجاد نماید.

داشتن مهارت این امکان را می دهد که انسانها هرنوع مسئله ومشکل رامدیریت کنند،کیفیت زندگی خود را ارتقاء دهند و در صورت شکست در زندگی عواقب آنرا کاهش دهند. این مهارتها در هیچ مدرسه و دانشگاهی به صورت تخصصی به افراد آموزش داده نمی شوند. روند رو به رشد آسیب های اجتماعی که حاصل ضعف سواد زندگی است، ما را بر آن داشت تا پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی را با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی تاسیس نموده و با استفاده از استراتژی هم افزایی عرصه ای فراهم نموده تا پتانسیل علمی فوق العاده ای که در جامعه وجود دارد را یکپارچه و شبکه عظیمی از علم و آگاهی ایجاد گردد و با توجه به نفوذ اینترنت و استفاده از فناوری های نوین در راستای عدالت آموزشی گام برداریم.

به امید ساختن جامعه ای سالم و شاد.

فهرست