خانواده

خانواده مهمترین رکن جامعه و اولین کانون تربیت انسان می باشد افراد در خانواده پرورش می یابند و سپس وارد اجتماع می شود اگر خانواده با کارکردهای خود آشنا نباشد و با ایجاد فضای پر تنش و ناآرام اعضای خانواده آرامش را بیرون از خانه و خانواده جستجو می کنند و پایه های اصلی آسیب در اجتماع از اینجا آغاز می شود.

‌اگر در خانواده هر يک از اعضا هنجارها را بخوبي شناخته و راهکار مواجهه  با آن ها را آموزش ديده و در این حوزه توانمند باشند هنگام مواجهه با مشکلات نه تنها دچار سردرگمي و تعارض نشده بلکه به راحتي از فراز و نشيب هاي زندگی عبور کرده و نه تنها خود به سلامت از حوادث مي گذرند که مي توانند براي ديگران نيز ناجي باشند.

اما عدم آموزش و تربيت نامناسب در خانواده نتيجه اي جز وجود ناهنجاري در اجتماع ندارد، خانواده اي که والدين و فرزندان کوچکترين ارتباط عاطفي با يکديگر ندارند و کمبودها و تمايلات دروني خود را در اجتماع جستجو مي کنند نتيجه اي جز آسیب های اجتماعی ندارد.

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی اقدام به راه اندازی سامانه مرکز تماس راهنما و سامانه جذب با ما نموده است.

فهرست