فرزندپروری

 شیوه فرزند پروری که از گذشته به ارث رسیده  همراه با سرزنش و تنبیه بوده، اما اکنون تکنیکهای فرزندپروری به والدین کمک می کنند تا فرزند ما با  سلامت روان وارد اجتماع شود. در این خصوص پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی با راه اندازی سامانه مرکز تماس راهنما گامی نو با استفاده از فناوری های نوین برداشته است.

تربیت یک انسان تربیت یک نسل است و این تربیت اگر از کودکي در فضاي متعادل و با کمک انسان‌های رشد‌ يافته و آمــوزش دیده انجام شود در نتیجه معضل آسیب های اجتماعی به صورت بنیادی ریشه کن خواهد شد.

نوجوان زمانی می تواند مطمئن و مسئولیت پذیر وارد جامعه شود که ارتباط مبتنی بر اعتماد را در خانواده لمس کرده باشد و عزت نفسش رشد کرده باشد.

هیچ کس این اعتقاد را ندارد که فرزند پروری کاری ساده است. وقتی فرزندان به سال های نوجوانی قدم می گذارند، نزاع و درگیری ها آغاز می شوند. عوامل تهدید کننده زیادی وجود دارند که می توانند بر ایمنی و سلامت فرزندان تاثیر منفی بگذارند و متاسفانه، منابع سودمند و واقع بینانه اندک هستند و در دسترس نیستند.

هنگامی که تا ساعت یک بامداد منتظر بازگشت فرزند 17 ساله تان به خانه هستید بدانید که اکثر والدین در شرایط مشابه شما قرار دارند. یکی از متداول ترین شکایات والدین چنین است ” برای دریافت کمک نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم. ” یا ” از مطرح کردن سوال خجالت می کشیم. ” با جست و جویی ساده در اینترنت می توان سایت هایی را یافت که به والدین مشاوره می دهند، اما اطلاعات موجود در این سایت ها همسان نیستند.

چگونه می توانید متخصص مشاور مناسب بیابید؟ وقتی فرزندان رشد می کنند و به مرحله نوجوانی می رسند، والدین به سختی می توانند رفتارهای فرزندان را تغییر دهند. اما بررسی های روانشناسی نشان داده که توصیه های والدین موثرند.

والدین، فکر می کنند دوستان، تاثیر زیادی بر فرزندان شان می گذارد. اما نتایج بررسی ها و تجربیات بالینی نشان می دهند که والدین می توانند بر فرزندان شان تاثیر بگذارند.

مبنای توصیه های روانشناسان و مشاوران، مطالعات و پژوهش های علمی هستند. با این وجود، اجرای چنین توصیه هایی به طور کامل نتیجه بخش نیست و هر روز والدین با مشکلات فرزند پروری دست و پنجه نرم می کنند.

به احتمال زیاد، اطلاعات و نظرات بالینی به تنهایی نمی توانند مشکلات پیچیده را حل و فصل کنند. اما کسب اطلاعات موثق در ابتدای کار اهمیت زیادی دارد.
در صورتی که احساس ناتوانی و درماندگی می کنید، این مهم است که قوی باشید و با کمک گرفتن از مشاوران و کارشناسان تربیتی پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در سامانه مرکز تماس راهنما مطالعه و بررسی عمیق رفتارهای فرزند شما با ارائه راهکارهای علمی و تکنیک های فرزندپروری مسائل شما را در این خصوص حل خواهند نمود.

فهرست