مهارت‌های زندگی:

توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شـخص را برای روبه‌رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است: توانایی انجــام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه‌ای که فرد بتواند بــا چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید.در تعریف دیــگر می‌توان مـــهارت‌های زندگی را مجموعه‌ای از مهارت‌ها و شایستگی‌های فـردی و گــروهی دانست که افراد بــرای زیستن در هــــزاره جدید به آن نیازمند می‌باشند. همزمان با یـادگیری تسلط و استقرار، در این مـــــهارت‌ها فــــرد علاوه بر رسیدن به آرامش و تـعادل در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای نقش در زندگی خود می‌پردازد.

بطور کلــی مهارتهای زندگی عبارتند از توانایی‌هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افــــراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می‌گردند. مهارتهای زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشگیــری از آسیب‌های روانی – اجتماعی مبتلا به جامعه نظیر اعتیاد، خشونت‌های خانگی و اجتماعـــــی، آزار کودکان، خــودکشی، ایدز و موارد مشابـه قابل استفاده است به طور کلی مهارتهای زندگی ابزاری قوی در دست متولیان سلامت روانی جامعه در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی – اجتماعی است. این مهارت‎ها به افراد کمک می‌کنند تا مثبت عمل کرده، هم خودشان و هم جامعه را از آسیب‌های روانی – اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند.

( https://fa.wikipedia.org )

مدل ۴-H

در ایالات متحده ۴-H، سازمانی مربوط به امــور جـــوانان است کــه بنیاد ملی غــذا و کــشاورزی و وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) آن را اداره می‌کنند، و رسالت آن «به کارگیری جوانان به منظور رسیدن به نهایت استعداد آنان و همچنین پیشبرد حوزهٔ توسعهٔ جوانان است.» نام ۴-H نمایانگر چهار حوزهٔ توسعه فردی مورد توجه این سازمان است: ســــر، قلب، دست‌ها و سلامت. این سازمان در ایالات متحده بیش از ۶٫۵ میلیون در ۹۰۰۰۰ هزار کانون، عضو دارد که سن آنها بین ۵ تا ۲۱ سال است.

هدف ۴-H این است که شهــروندی، رهبـری، مسئولیت و مــهارت‌های زندگی جوانان را از طـریق برنامه‌های آموزش تجربی و رهیافتی مثبت به رشد جوانان، پرورش دهد. گرچه به خاطر تاریخی که ۴-H دارد، تصور بر این است که این سازمان، بر کشاورزی تمرکز دارد، اما امروزه ۴-H به طرح‌های مــربوط بــــــه شهروندی، زندگی سالم، علم، مهندسی و تکنولوژی توجه می‌کند.

امــروزه، ۴-H و برنامه‌های مرتبط با آن در بیش از ۸۰ کشور در ســـراســــــر جـــهان وجود دارند؛ این سازمان و اداره‌ کنندگان آن در هر کشوری متفاوت است. هر یک از این برنامه‌ها به طور مستقل امــــا به کمک تبادلات بین‌المللی، برنامه‌های آموزشی جهانی و ارتباطات جهانی اجرا می‌شوند.

شعار ۴-H «بهترین را ساختن» است در حالیکه آرم آنها «آموزش از طریق عمل کردن» است( https://fa.wikipedia.org )

پلتفرم مدرسه زندگی با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی در سامانه مرکز تماس راهنما ارتباط بین مشاوران کارآزموده و کاربران را برقرار نموده است.

فهرست