[us_page_title description=”1″ align=”center”]

خانواده

خانواده مهمترین رکن جامعه و اولین کانون تربیت انسان می باشد افراد در خانواده پرورش می یابند و سپس وارد اجتماع می شود اگر خانواده با کارکردهای خود آشنا نباشد و با ایجاد فضای پر تنش و ناآرام اعضای خانواده آرامش را بیرون از خانه جستجو می کنند و پایه های اصلی آسیب در اجتماع از اینجا آغاز خواهد شد.
‌اگر در خانواده هر يک از اعضا هنجارها را بخوبي شناخته و راهکار مواجهه و مقابله با موقعیت های مختلف را آموزش ديده و در این حوزه توانمند باشند، هنگام مواجهه با مشکلات نه تنها دچار سردرگمي و تعارض نشده بلکه به راحتي از فراز و نشيب هاي زندگی عبور کرده  و نه تنها خود به سلامت از حوادث مي گذرند که مي توانند براي ديگران نيز ناجي باشند.
اما عدم آموزش و تربيت نامناسب در خانواده نتيجه اي جز وجود ناهنجاري در اجتماع نیست، خانواده اي که والدين و فرزندان کوچکترين ارتباط عاطفي با يکديگر ندارند و کمبودها و ناملايمات دروني خود را در اجتماع جستجو مي کنند نتيجه اي جز افزایش آسیب های اجتماعی ندارد.
خانواده