مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات و اساسی ترین برنامه زندگی هر فردی است  افراد مهارت های لازم در این زمینه را باید کسب نمایند و بعد بنیان خانواده تشکیل گردد به این موضوع توجه نموده که دو شخص ازنظر روحی و ذهنی شرایط پذیرش مسئولیت های یک زندگی مشترک را داشته باشند.

مهارتهایی که قبل از ازدواج هر فردی باید داشته باشد

– خودشناسی

– توان تصمیم گیری

– ابراز محبت

–  ارتباط موثر

-حل اختلاف

-همدلی و همراهی

و فقط آموزش می تواند افراد را توانمند سازد تا در طول زندگی پر از فراز و نشیب از گزند آسیب ها در امان باشند.

فهرست