آسيب شناسي اجتماعي

آسيب شناسي اجتماعي به بررسي انواع مسائلی  که در سطح جامعه وجود دارد می پردازند و تلاش مي‌کند علل آنها را از جنبه‌هاي فردي ، اجتماعي و… مورد بررسي قرار دهد.

آسیب های اجتماعی  عمدتاً نتیجه زندگی مدرن است و در همه جوامع وجود دارند . مهمترین مسئله متفاوت بودن نوع نگرش جامعه نسبت به آنهاست نگرش علمی و منطقی همراه با پذیرش وجود این آسیب ها موثرترین نوع نگرش است ، علت آنها را با استفاده از روشهای علمی بشناسیم و برای حذف یا به حداقل رساندن آنها از روشهای منطقی استفاده نمائیم.

star_rate

در جامعه متخصص و توانمند ما ظرفیت علمی فراوان و سطح بالایی از آگاهی وجود دارد که با کمک گرفتن از فناوری های جدید و با ایجاد هم افزایی و یکپارچه نمودن توان تخصصی جامعه می توان در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به نتایج بهتری رسید

فهرست