اپلیکیشن مدرسه زندگی

پاسخگویی به سوالات روانشناسی و حقوقی

اپلیکیشن مدرسه زندگی پاسخگوی سوالات روانشناسی و حقوقی شماست مشاوره روانشناسی همه افراد در برهه هایی از زندگی خود با مشکلات و بحران هایی رو به رو می شوند. این مشکلات می توانند ناشی از مسائل و استرس های محیطی...
ادامه مطلب

تربیت دینی

مهم‌ترین روش‌های تربیتی دینی عبارت‌اند از: روش محبت یکی از مهم‏ترین و بادوام‌ترین روش‏ها در تربیت دینی به حساب می‌آید. نگرش مثبت فرزندان نسبت به مذهب و دین، ریشه در مهر و محبت والدین دارد. استفاده از عواطف، محبت، نیکوگویی…

ادامه مطلب

آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی به هر گونه رفتار فردی یا جمعی گفته می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنش‌گران واقع نمی‌شود و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی...
ادامه مطلب
مدرسه زندگی

اپلیکیشن مدرسه زندگی

اپلیکیشن مدرسه زندگی با هدف توانمند سازی و ارتقاء دانش اجتماعی اقدام به آموزش الکترونیکی مهارتهای زندگی و پاسخگویی به سوالات حقوقی و روانشناسی کاربران نموده است. مدرسه زندگی دارای بخشهای متنوع و مختلفی از جمله: 1- آموزش مهارت های...
ادامه مطلب
مهارت های زندگی

مهارت های زندگی به روش ۴H(بخش دوم)

در رويكرد H4، مهارت های نرم به ۴ گروه اصلی و هشت زیر مجموعه تقسيم بندی می شوند: در رويكرد H4، مهارت های  نرم به ۴ گروه اصلی و هشت زیر مجموعه تقسيم بندی می شوند: ۱- مهارتهای سر که…

ادامه مطلب
مهارت های زندگی

مهارتهای زندگی به روش ۴H (بخش اول)

مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شـخص را برای روبه‌رو شدن با مسایل روزانه زـــندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است: توانایی انجــام…

ادامه مطلب