طرح توانمندسازی تادرا

تادرا (توسعه اقتصاد دیجیتال روستاهای ایران) عنوان طرح جامعی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجرا می باشد.هدف کلی طرح تادرا، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای ساکنان روستاهای ایران است. این طرح بر روی چهار محور اصلی تمرکز دارد:

  • ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در روستاها
  • توسعه آموزش و مهارت‌های دیجیتال
  • حمایت از کسب و کارهای دیجیتال روستایی
  • ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در روستاها

پلتفرم مدرسه زندگی با اجرای موفق پکیج آموزشی توسعه فردی و توانمند سازی اجتماعی در روستاها و مناطق کم برخوردار اکنون افتخار همکاری در طرح توسعه اقتصاد دیجیتال روستا در بخش آموزش و توانمندسازی را دارد.

توسعه اقتصاد دیجیتال روستا طرح تادرا
فهرست