مشاوره قبل از ازدواج

 ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات و اساسی ترین برنامه زندگی هر فردی است ولی افراد مهارت های لازم در این زمینه را کسب نکرده اند و بنیان خانواده تشکیل میگردد بدون اینکه توجهی شود که این دو شخص از نظر روحی و ذهنی شرایط پذیرش مسئولیت های یک زندگی مشترک را دارند.

مهارتهایی که قبل از ازدواج هر فردی باید داشته باشد

– خودشناسی

– توان تصمیم گیری

– ابراز محبت

–  ارتباط موثر

-حل اختلاف

-همدلی و همراهی و …

و فقط آموزش می تواند افراد را توانمند سازد تا در طول زندگی پر از فراز و نشیب از گزند آسیب ها در امان باشند.

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی در سامانه مرکز تماس راهنما ارتباط بین شما و مشاوران خانواده را برقرار می نماید.

تماس رایگان بدون کد از سراسر کشور 90009106

فهرست