کوچینگ راه اندازی کسب وکار

کوچینگ  فرآیندی است که در آن یک کوچ کسب و کار سعی می‌کند با بررسی روحیات خودتان، کسب و کار شما، جزئیات آن و تمامی زوایای بازار، برنامه عملی رشدی را در اختیارتان گذاشته تا بتوانید با آن کسب و کار خودتان را رشد دهید.

در واقع کوچ های کسب و کار مانند مربی در کنار شما قرار گرفته و با توصیه‌های کاملا خصوصی‌سازی شده ویژه کسب و کار شما باعث رشد  کسب و کارتان می‌شوند. قدم اول فرآیند کوچ کسب و کار، شناخت خود شما، سپس کسب و کار، زوایا و اهداف شما است که با پرسش‌های مربی از شما انجام می‌شود. قدم‌های بعدی هم ارائه راه حل عملی برای حل مشکلات و رسیدن به رشد شخصی و کاری است.

کار کوچ کسب و کار این است که با توصیه‌ها، راهنمایی و مربی‌گری، فرد را به اهدافش در کسب و کار برساند. کار یک کوچ کسب و کار انجام  شامل موارد زیر می باشد:

1. بررسی اهداف فرد و کسب و کار

2. روشن کردن مسیر

3. اولویت‌بندی برای اهداف

4. چیدن استراتژی برای رسیدن به هدف

5. اولویت بندی اقدامات

6. پیگیری و بررسی اقدامات فرد تا رسیدن به اهداف

مزایای کوچینگ کسب و کار :

1. کوچینگ به شما کمک می‌کند که بر ترس‌ها غلبه کرده و از حاشیه‌های امن زندگی خارج شوید،
2. کوچینگ در شناخت اشتباهات و رفع آنها برای رسیدن به اهداف کمک زیادی به شما می‌کند،
3. فرآیند کوچینگ کسب و کار باعث می‌شود شما در مسیر یادگیری علوم و مهارت‌های جدید قدم بردارید،
4. کوچ کسب و کار شما را در معرض ارتباطات جدید زیادی قرار می‌دهد که در مسیر، کمک زیادی به شما می‌کنند،
5. با کمک توصیه‌های کوچ، می‌توانید به خوبی زمانتان را برای انجام کارهای درست و “تاثیرگذار” صرف کنید،
6. اعتماد به نفستان در نتیجه رسیدن به چنین نتایجی به شدت افزایش پیدا می‌کند،
7. و در نهایت درآمد شما و کسب و کارتان نسبت به قبل از شروع جلسات بیزینس کوچینگ، افزایش پیدا می‌کند.